Virum Gymnasium

På Virum Gymnasium har vi hele sidste skoleår anvendt Place2Book's faciliteter til salg af billetter til skolens fester og forskellige arrangementer. Overgangen fra hjemmelavede papirbilletter til elektroniske billetter viste sig hurtigt som en stor gevinst for såvel lærere som elever og festudvalg. Lærerne slap for bøvlet med af skulle sælge billetter, eleverne fik en meget mere fleksibel mulighed for at købe billet, og festudvalget sparede adskillige timers arbejde ved ikke længere at skulle trykke og distribuere billetter til henved 900 elever.

Vores vagtselskab er enig med os i, at scanningen af billetterne ved indgangen ikke sinker processen, når der er tryk på, samtidig med at muligheden for snyd ved indgangen med overgangen til elektroniske billetter er blevet meget mindre. Ydermere har det været en fordel, at vi slipper for kontanter på skolen og i stedet får overført pengene.

En yderligere positiv oplevelse ved overgangen til salg af elektroniske billetter er den hjælpsomhed og beredvillighed, vi har mødt hos Place2Book, da vi i starten skulle lære systemet at kende. Samme imødekommenhed har vi oplevet, når vi gerne ville have systemet tilpasset netop vores hverdag og vores arrangementer.

Jeg glæder mig til igen i dette skoleår med ro i sjælen at sælge billetter til alle skolens fester gennem Place2Book.

Inspektør Andreas Holmsted Olesen Festudvalgsformand, Virum Gymnasium


Tilbage