Velkommen til Sejerøbugtens Færger

Handelsbetingelser ved køb på internettet

Sejerøbugtens Færger

Betaling:

Alle priser er inklusiv moms, afgifter mm.

Betaling sker via link til Online Booking på Place2Books hjemmeside.
Der kan betales med betalingskort.

dNår du køber billetter via hjemmesiden skal du være opmærksom på, at du betaler for en online billet, som sendes via e-mail eller SMS efter dit eget valg. Billetten skal altid medbringes på overfarten, enten udskrevet på papir eller på mobiltelefon, og er dit bevis på at betaling til den valgte overfart er gennemført.

Aftalen anses for indgået, når billetten er modtaget på mail eller SMS og betalingen er gennemført. Beløbet for billetten trækkes, når billetten afsendes til SMS eller e-mail.

Beboere fra Sejerø eller Nekselø, som ikke medbringer gyldigt ø-kort, skal betale fuld pris for overfarten.

Kvittering:

Du vil modtage en kvittering med oplysning om billettens gyldighed og omfang på den e-mailadresse, du har oplyst ved bestilling af billetten.

Betingelser vedrørende levering af ydelsen:

Hvis du udebliver fra den bestilte reservation eller har opgivet urigtige oplysninger om køretøjets størrelse eller har opgivet forkert registreringsnummer, bortfalder dine krav til gennemførelse af ydelsen(reservationen).

I disse tilfælde ydes der ingen erstatning, hvilket svarer til hvad der gælder for forbrugerkøb i almindelighed.

Hvis en ønsket tid ønskes ændret, kan dette ske ved henvendelse til færgekontoret eller til en af færgerne indenfor det tidsrum, som er oplyst i kvitteringsmailen.
Hvis dette ikke lykkes, vil reservationen blive tilbudt til den aftalte overfart.

Registrering af oplysninger:

Udover de oplysninger som Place2Book ApS har beskrevet under Persondatapolitik og som godkendes ved køb, registrerer Sejerøbugtens Færger ligeledes dit navn, adresse og din e-mail samt andre oplysninger opgivet i forbindelse med købet i vores kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Sejerøbugtens Færger beholder registreringen i 5 år.

Reklamationer:

Klager over forhold vedrørende ydelsen, som ikke er løst ved henvendelse til besætningen, kan sendes til Overfartslederen: rune.nilsson@kalundborg.dk.

Tilbagebetaling af ubenyttede billetter og kort:

Mulighederne for at få tilbagebetalt billetter og værdikort svarer til, hvad der gælder ved forbrugerkøb i almindelighed. Det betyder, at der ikke er nogen fortrydelsesret.

Henvender du dig senere end den senest mulige booking, til den valgte overfart, er tilbagebetaling eller ombytning ikke mulig.
Returbilletter refunderes aldrig.

Værdikort/klippekort refunderes efter disse regler:

Det udregnes, hvor meget de gennemført rejser ville have kostet som returbilletter, der fratrækkes et gebyr for administration af værdikortet på 150 kr. pr. kort, og det resterende beløb sendes retur til kundens kreditkort eller til kundens NEM-konto ved oplysning af CPR-nummer.

Mødetid:

Senest 15 minutter før planlagt afgang på Sejerøfærgen og senest 10 minutter før planlagt afgang på Nekseløfærgen. Hvis mødetiden ikke overholdes, fortabes pladsreservationen og eventuelt billetten efter ovenstående regler.

Aflysning:

Rederiet forbeholder sig ret til at aflyse afgange, hvis vagthavende skibsfører ikke skønner, at overfarten kan gennemføres forsvarligt.
Reservationer vil i videst muligt omfang blive overført til næstkommende afgang, og hvis du ikke ønsker dette, kan du få udgiften til billetten refunderet.

Sejeroe large