Sales workflow banner 1512292845

Autisme og skærmforbrug

Molis

torsdag den 5. september 2019, kl. 09:30 - 15:30

Overforbrug og afhængighed af skærm (som computer og iPad) er et stigende problem blandt børn og unge med en autismespektrumtilstand.


Læs mere

At være forældre i den digitale tidsalder stiller særlige krav, og mange forældre og fagfolk oplever, at deres børn og unge er så glade for at bruge en skærm, at de har meget svært ved at få dem væk fra iPaden, computeren, playstationen eller mobiltelefonen.

Forældre og fagfolk oplever ligeledes, at skærmen gør børnene og de unge humørsvingende, dovne og irritable og i nogle tilfælde også meget udadreagerende.

På dette kursus sætter vi fokus på overforbrug og afhængighed af skærm hos børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse og tillægsdiagnoser såsom ADHD. Derudover vil vi berøre de sociale medier, og hvilke udfordringer der kan være forbundet med de sociale medier blandt børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

 

Hvornår er der tale om skærmafhængighed?

Afhængighed er, når en dårlig vane udvikler sig til at blive et uundværligt behov. På kurset vil du få indsigt i nogle af de tegn, der kan være med til at vise, at dit barn ikke blot er storforbruger af skærm, men er afhængig af sin mobiltelefon, iPad eller computer.

Kurset vil samtidig diskutere, hvad grænsen er mellem et normalt brug af skærm og hvornår, der er tale om et overforbrug og hvilke negative konsekvenser, der er forbundet med et stort forbrug af skærm blandt andet for trivsel, indlæring, relationer, søvn og udvikling.

 

Gode råd til en sund balance

På kurset gives gode råd til, hvordan du som forælder eller fagperson forstår og tackler barnets/børns forbrug af skærm. På kurset vil du få indsigt i nogle af de uhensigtsmæssige konsekvenser, som øget skærmbrug kan have for børns trivsel og indlæring, men kurset vil samtidig lægge vægt på, at vi befinder os i en digital tidsalder, som er kommet for at blive, og at det derfor handler om at finde en sund balance i forhold til skærmforbrug.


De sociale medier

De sociale medier er en stor del af mange børn og unges liv. Det kan dog være svært at begå sig på de sociale medier, særligt hvis man har en autismespektrumforstyrrelse. Derfor vil kurset belyse nogle af de udfordringer og konsekvenser, der kan være ved færden på de sociale medier og samtidigt give gode råd til, hvordan du som forælder eller fagperson kan hjælpe barnet eller den unge med at få en god kommunikation og adfærd på nettet.

Kurset vil være en blanding af en teoretisk gennemgang af skærmforbrug, afhængighed og sociale medier hos børn og unge med autisme og en praktisk tilgang til, hvordan man arbejder med at få en sund balance i skærmforbruget, herunder hvordan man motiverer barnet/den unge til selv at ønske at nedsætte sit skærmforbrug.


Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All