Sales workflow banner 1512292845

Low Arousal tilgangen for forældre

Molis

Gyldig indtil: 08-09-2019

Low Arousal tilgangen er en pædagogisk tilgang, som indeholder en vifte af metoder. Primært er det en tilgang, som omhandler at forebygge og håndtere konflikter.


Læs mere
Oplever du, at dit barn har svært ved at sige ”ja” til de krav, du stiller? Har du oplevet konflikter i relation til dit barn, som har efterladt dig med en følelse af magtesløshed? Kan du svare ”ja” til et af de to ovenstående spørgsmål – så vil et kursus om Low Arousal tilgangen være en god hjælp. Low Arousal tilgangen er en pædagogisk tilgang, som indeholder en vifte af metoder. Primært er det en tilgang, som omhandler at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter. Tilgangen er yderst effektiv i omgangen med mennesker med udviklingsforstyrrelser eller andre kognitive problematikker. Tilgangen og metoderne kan også bruges til børn og unge (og voksne) uden diagnoser eller funktionsnedsættelser. Low Arousal tilgangen tilbyder metoder, som øger muligheden for at barnet arbejder sammen med os, og vi kommer derfor til at lykkes sammen. Kravtilpasning Et meget vigtigt begreb i Low Arousal tilgangen er kravtilpasning. Kravtilpasning handler om at stille krav på en effektiv måde. Hvis man har et barn, som ofte siger ”nej” til krav, så er det vigtigt at stille kravene på en måde, så det bliver let for barnet at sige ”ja”. Mange tager fejl og tror, at Low Arousal handler om at trække sig og ikke stille krav. Dette er helt forkert. På kurset undervises der i at stille krav på en effektiv måde, som ikke fører til konflikt. Affektsmitte Vi mennesker smitter hinanden med følelser. Det er en viden, vi skal være meget opmærksomme på, hvis vi har et barn, som kan blive meget vredt eller udadreagerende. Hvis et barn er ved at komme op i affekt, er det først og fremmest vores opgave at nedtrappe konflikten. Men det kan være svært at bevare fatningen og holde på sig selv, hvis man oplever at stå i en situation, hvor barnet ikke opfører sig, som man gerne vil have det eller bliver udadreagerende. Kan vi holde vores affektniveau lavt, har vi mulighed for at smitte barnet med ro frem for uro og stress. Den mest effektive måde at påvirke andres adfærd på er ved, at vi har styr på vores egen. Alle konflikter udspiller sig i en relation, og det er os forældre, der har mulighederne og ansvaret for at nedtrappe konflikter. På kurset vil vi arbejde med, hvordan man holder sin affekt nede samt konfliktnedtrapning.

Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All