Netværket Fremtidens Kvinder

Netværket Fremtidens Kvinder afholder generalforsamling torsdag den 23. marts 2017

Cafe Andersen - Horsens kunstmuseum

torsdag den 23. marts 2017, kl. 19:00

Vi mødes til middag kl. 19 efterfulgt af generalforsamlingen. udgangstilladelse til alle


Læs mere
Netværket Fremtidens Kvinder indbyder til Generalforsamling torsdag, den 23. marts kl. 19.00 på Kunst Museet i Horsens. Dagsorden iht vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved Karen Grøn – om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse af Helle Pallisby. 4. Forslag fra bestyrelsen – to ændringer i vedtægterne: Vedtægt §4: nuværende: ”…….. hvert år inden udgangen af november måned” …… ændres til: ” ….. hvert år inden udgangen af marts måned” ……, Begrundelse: regnskabet foreligger for året før. Vedtægt §5: nuværende: andet afsnit ”Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget”. ændres til: ”Bestyrelse udarbejder regnskab”. Begrundelse: Vedtægt § 6: nuværende: ” Medlemskab er bindende for et år ad gangen.” ændres til: ”Medlemskab gælder indenfor det kalender år, medlemmet har meldt sig ind - jævnfør NFK´s handelsbetingelser” 5. Forslag fra medlemmerne – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – der er ingen på valg i år 8. Valg af revisor 9. Eventuelt: - her kan du komme med ideer til fremtidige emner Vi begynder selvfølgelig som vanlig med middag. Sidste tilmelding mandag den 20/3. Kærlig hilsen og vel mødt den 23. marts – husk tilmelding. Netværket Fremtidens Kvinder Susanne, Hanne, Helle og Karen

Arrangementet er ikke åbent

Kurv Alle beløb i DKK

0,00 Total

Gensend billetter

Oplys din e-mailadresse, så gensender vi dine billetter.

All